XML
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie
W skład PRRP wchodzą osoby powołane przez starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.
Starosta może powoływać w skład PRRP trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady. Starosta może też zapraszać do udziału w posiedzeniach PRRP przedstawicieli organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w radzie rynku pracy, bez prawa udziału w podejmowaniu rozstrzygnięć.

Na mocy Zarządzenia Nr II/10/2016 Starosty Rzeszowskiego z dnia 23 września 2016r. 
w sprawie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie na lata 2016-2020 został wybrany następujący skład rady:
 
 1. Przedstawiciele organizacji związkowych:
 1. Jan Bukowski - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rada Województwa Podkarpackiego
 2. Marek Gołda - Forum Związków Zawodowych Województwa Podkarpackiego Zarząd Wojewódzki
 3. Andrzej Płocica - NSZZ „Solidarność” Region Rzeszowski
 
 1. Przedstawiciele pracodawców:
 1. Klaudiusz Nowak - Pracodawcy RP
 2. Henryk Szczęch - Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie
 
 1. Przedstawiciele społeczno-zawodowych organizacji rolników:
 1. Stefania Michałek - Wojewódzki Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych
 
 1. Przedstawiciel organizacji pozarządowej zajmującej się statutowo problematyką rynku pracy:
 1. Aleksander Zacios - Rzeszowskie Towarzystwo im. Św. Brata Alberta
 2. Krzysztof Kaszuba - Małopolski Instytut Gospodarczy
 
 1. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego:
 1. Alicja Trzyna – Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa
 2. Lucyna Sokołowska - Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego
 3. Adam Kozak - Naczelnik Wydziału Społeczno-Oświatowego w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie
 
Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie - Lucyna Sokołowska.
Wiceprzewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie - Alicja Trzyna.
Podmiot publikującyPowiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłPUP w Rzeszowie2016-10-20
Publikujący Administrator BIP - administrator 2016-10-20 13:25