Gminne Centra Pracy

Data publikacji: 2012-01-10 12:30:00

Gminne Centra Pracy to komórki organizacyjne Powiatowego Urzędu Pracy
w Rzeszowie powstałe w kwietniu 2004 roku.

Do zakresu działania Gminnych Centrów Pracy należy:

 1. Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz wyrejestrowywanie
  z ewidencji:
 • wydawanie decyzji o utracie prawa do zasiłku
 • wyrejestrowywanie osób bezrobotnych z tytułu niezgłoszenia się
  w wyznaczonym terminie z tytułu podjęcia pracy, podjęcia działalności gospodarczej, nauki w systemie dziennym, służby wojskowej oraz na wniosek bezrobotnego, i wydawanie decyzji w tej sprawie
 • wydawanie zaświadczeń o okresach zarejestrowania i pobierania zasiłku
  dla bezrobotnych lub potwierdzających ubezpieczenie zdrowotne
  dla bezrobotnych i członków ich rodzin
 • wydawanie zaświadczeń o okresach zarejestrowania i pobierania zasiłku potrzebnych do naliczania stażu pracy, do GOPS, do MOPS, do Urzędu Miasta /dotacje do mieszkań, przyznania stypendium, zasiłku rodzinnego/, do KRUS i ZUS
 • przyjmowanie oświadczeń od bezrobotnych o osiąganych przychodach
 • przyjmowanie oświadczeń od bezrobotnych o zmianach, w sytuacji: zmiany stanu cywilnego, miejsca zamieszkania, wykształcenia, podwyższenia kwalifikacji itp.
 • przyjmowanie od bezrobotnych oświadczeń o zmianach dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego i wprowadzanie tych zmian do komputerowej bazy danych
 • wydawanie PIT-ów
 • przyjmowanie wniosków o naliczenie kapitału początkowego.
 1. Opracowywanie Indywidualnych Planów Działania.
 2. Pośrednictwo pracy – udzielania pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników:
 • przyjmowanie ofert pracy i przekazywanie do Centrum Aktywizacji Zawodowej
 • udzielanie informacji o ofertach pracy
 • nawiązanie kontaktów i współpracy z lokalnymi partnerami rynku pracy
 • udzielanie informacji o możliwości korzystania z aktywnych form pomocy świadczonych przez urząd.
 1. Poradnictwo zawodowe – udzielania pomocy osobom w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu kariery zawodowej, przygotowywaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu.
 2. Współpraca z Urzędami Gminy oraz Ośrodkami Pomocy Społecznej.


Podmiot publikujący: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
Wytworzył: Barbara Żyga 2012-01-10
Zatwierdził opublikowanie w BIP: PUP w Rzeszowie 2016-04-29 00:00:00
Opublikował w BIP: Przeniesienie Danych 2012-01-10 12:30:00
Liczba wyświetleń: 5929

Wygenerowano: 2023-03-26 10:36:14