Centrum Aktywizacji Zawodowejal. Batalionów Chłopskich 7
35-038 Rzeszów
459 595 060 (dla połączeń z sieci komórkowych)
801 002 124 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych)

parter, p.13    - dziennik podawczy,
 

Centrum Aktywizacji Zawodowej realizuje zadania związane z aktywną polityką rynku pracy. Odpowiada za obsługę osób bezrobotnych i pracodawców w zakresie pośrednictwa pracy, szkoleń i doradztwa zawodowego.

Do zadań realizowanych przez Centrum Aktywizacji Zawodowej należy:

 • pośrednictwo pracy,
 • poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa,
 • organizacja szkoleń,
 • pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,
 • organizacja subsydiowanych miejsc pracy,
 • udzielanie pomocy bezrobotnym w podejmowaniu działalności gospodarczej.

Dział Obsługi Klienta Statystyk i Analiz

parter, p.1     - Jadwiga Burda – Kierownik działu
parter, p.6     - Maria Szczepańska - Z-ca Kierownika działu
parter, p.2     - doradcy klienta (obsługa bezrobotnych wg alfabetu: nazwiska A-J, L, Ł)
parter, p.3     - doradcy klienta (obsługa bezrobotnych wg alfabetu: nazwiska K, M-P),
parter, p.4     - doradcy klienta (obsługa bezrobotnych wg alfabetu: nazwiska R-Ż),
parter, p.5     - doradcy klienta (obsługa osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności i poszukujących pracy), stanowisko ds. statystyki            
parter, p.11   - szkolenia dla bezrobotnych

W dziale opracowywane są Indywidualne Plany Działania, świadczone jest poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej i grupowej. Organizowane są szkolenia umożliwiające nabycie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych w celu zwiększenia szans na uzyskanie zatrudnienia. Dział odpowiada za sporządzanie zestawień statystycznych i raportów dotyczących stanu bezrobocia.

Dział Pośrednictwa Pracy

parter, p.8    - Iwona Pruchnicka – Kierownik działu
parter, p.9    - przyjmowanie ofert pracy i informacji o wolnych miejscach zatrudnienia, zatrudnianie cudzoziemców w Polsce, zgłoszenia zwolnień grupowych, pośrednictwo pracy

parter, p.10  - pośrednictwo pracy        
                    - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

 

Do podstawowych zadań działu należy pozyskiwanie nowych miejsc pracy, szczególnie na lokalnym rynku pracy, oraz udzielanie pomocy osobom bezrobotnym
i innym poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia. Współpraca
z pracodawcami odbywa się poprzez pomoc w doborze przyszłych pracowników i organizację giełd pracy.

Dział realizuje pomoc w postaci Krajowego Funduszu Szkoleniowego poprzez kształcenie ustawiczne pracodawców oraz pracowników, które ma zapobiegać utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki.

Dział Instrumentów Rynku Pracy i Projektów

II piętro, p. 21   - Beata Madera – Kierownik działu
parter, p.7        - Tomasz Wójcik – Z-ca Kierownika działu
parter, p.12      - projekty

I piętro, p.14     - kontrola

I piętro, p.17    - staże, bony zasiedleniowe, zwroty kosztów przejazdu dot. staży

II piętro, p.20   - prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, bony zatrudnieniowe, dofinansowanie 50+

II piętro, p. 22   - dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

II piętro, p. 23    - doposażenia stanowisk pracy, zwrot kosztów opieki nad dziećmi, świadczenie integracyjnie

Dział zajmuje się organizacją subsydiowanych miejsc pracy, udziela pomocy bezrobotnym w podejmowaniu działalności gospodarczej, współpracuje z partnerami rynku pracy. Dział sporządza dokumentację na przedsięwzięcia finansowane ze środków pomocowych; ewidencjonuje, koordynuje, monitoruje oraz przygotowuje sprawozdania z przebiegu realizacji projektów.

Dział Finansowo - Księgowy

III piętro, p. 26     - Anna Dubiel - Zastępca Głównego Księgowego
III piętro, p. 25     - księgowość Fundusz Pracy


Dział odpowiada za rozliczenie funduszy, obejmujących aktywizację zawodową bezrobotnych.

Podmiot publikujący: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
Wytworzył: Barbara Żyga 2012-10-08
Opublikował w BIP: Przeniesienie Danych 2012-10-08 10:49:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: PUP w Rzeszowie 2016-09-29 12:30:00
Modyfikował: Piotr Hawryluk 2023-02-03 10:35:26
Liczba wyświetleń: 24858
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-02-03 10:35:26 Zmieniono zawartość dokumentu Piotr Hawryluk Szukaj
2022-06-23 09:53:37 Zmieniono zawartość dokumentu Piotr Hawryluk Szukaj
2022-06-23 09:45:56 Zmieniono zawartość dokumentu Piotr Hawryluk Szukaj
2022-06-23 09:45:56 Zmieniono osobę wytwarzającą dokument Piotr Hawryluk Szukaj
2022-03-15 20:25:31 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2022-03-15 20:25:31 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Administrator BIP Szukaj
2022-03-15 20:25:31 Zmieniono osobę wytwarzającą dokument Administrator BIP Szukaj
2021-06-08 13:20:43 Aktualizacja Piotr Hawryluk Szukaj
2021-06-08 13:20:43
 • Zmieniono treść dokumentu
Piotr Hawryluk Szukaj
2021-02-16 10:13:08
 • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2020-10-26 14:14:27
 • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2019-09-03 10:50:40
 • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2017-11-27 13:47:48
 • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2017-01-20 10:23:50
 • Zmieniono tytuł dokumentu
Administrator BIP Szukaj
        Porównaj