Gminne Centra Pracy

Gminne Centra Pracy to komórki organizacyjne Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie,
powstałe w kwietniu 2004 roku.
Do zakresu działania Gminnych Centrów Pracy należy:

 1. Udzielanie klientom informacji dotyczących warunków nabycia i zachowania statusu osoby bezrobotnej oraz dokumentów niezbędnych do rejestracji;
 2. Dokonywanie rezerwacji terminu do rejestracji, za pośrednictwem portalu  praca.gov.pl;
 3. Realizacja zadań z zakresu ewidencji:
 • wyrejestrowywanie osób bezrobotnych z tytułu niezgłoszenia się
  w wyznaczonym terminie z tytułu podjęcia pracy, podjęcia działalności gospodarczej, nauki w systemie dziennym, służby wojskowej oraz na wniosek bezrobotnego, i wydawanie decyzji w tej sprawie,
 • wydawanie zaświadczeń o okresach zarejestrowania i pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub potwierdzających ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych i członków ich rodzin,
 • wydawanie zaświadczeń o okresach zarejestrowania i pobierania zasiłku, potrzebnych do naliczania stażu pracy, do GOPS, do MOPS, do Urzędu Miasta /dotacje do mieszkań, przyznania stypendium, zasiłku rodzinnego/, do KRUS i ZUS ,
 • przyjmowanie oświadczeń od bezrobotnych o osiąganych przychodach,
 • przyjmowanie oświadczeń od bezrobotnych o zmianach, w sytuacji: zmiany stanu cywilnego, miejsca zamieszkania, wykształcenia, podwyższenia kwalifikacji itp. ,
 • przyjmowanie od bezrobotnych oświadczeń o zmianach dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego i wprowadzanie tych zmian do komputerowej bazy danych,
 • wydawanie PIT-ów;
 • przyjmowanie wniosków o naliczenie kapitału początkowego.
 1. Opracowywanie Indywidualnych Planów Działania.
 2. Pośrednictwo pracy – udzielania pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników:
 • przyjmowanie ofert pracy i przekazywanie do Centrum Aktywizacji Zawodowej
 • udzielanie informacji o ofertach pracy
 • nawiązanie kontaktów i współpracy z lokalnymi partnerami rynku pracy
 • udzielanie informacji o możliwości korzystania z aktywnych form pomocy świadczonych przez urząd.
 1. Poradnictwo grupowe – udzielania pomocy osobom w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu kariery zawodowej, przygotowywaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu pracy .
 2. Współpraca z Urzędami Gmin oraz Ośrodkami Pomocy Społecznej.

Podmiot publikujący: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
Wytworzył: Barbara Żyga 2012-01-10
Opublikował w BIP: Przeniesienie Danych 2012-01-10 12:30:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: PUP w Rzeszowie 2016-04-29 00:00:00
Modyfikował: Administrator BIP 2023-04-21 07:44:44
Liczba wyświetleń: 6104
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-04-21 07:44:44 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-04-18 13:20:30 Zmieniono zawartość dokumentu Piotr Hawryluk Szukaj
2022-06-23 09:53:51 Zmieniono zawartość dokumentu Piotr Hawryluk Szukaj
2022-06-23 09:46:47 Zmieniono zawartość dokumentu Piotr Hawryluk Szukaj
2022-06-23 09:46:47 Zmieniono osobę wytwarzającą dokument Piotr Hawryluk Szukaj
2022-03-15 20:27:54 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2022-03-15 20:27:54 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Administrator BIP Szukaj
2022-03-15 20:27:54 Zmieniono osobę wytwarzającą dokument Administrator BIP Szukaj
2019-09-03 10:53:10 Aktualizacja Administrator BIP Szukaj
2019-09-03 10:53:10
 • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2019-09-03 10:52:27
 • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2017-01-20 10:24:32
 • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2016-12-06 10:17:24
 • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2016-12-06 10:16:49
 • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
        Porównaj