Koordynatorzy do spraw dostępności w Powiecie Rzeszowskim

Koordynatorzy do spraw dostępności w Powiecie Rzeszowskim

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm. ) Zarząd Powiatu Rzeszowskiego wyznaczył koordynatorów do spraw dostępności, są nimi:

    Michał Łazarów – Koordynator do spraw dostępności w zakresie dostępności cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej

Dane kontaktowe: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, ul. 8 – Marca 13, 35-065 Rzeszów,           tel. 17 283 11 74, e-mail: michal.lazarow@powiat.rzeszow.pl .

    Andrzej Barnat – Koordynator do spraw dostępności w zakresie dostępności architektonicznej

Dane kontaktowe: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów,       tel. 17 867 14 53, 795 574 270, e-mail: andrzej.barnat@powiat.rzeszow.pl .


Do zadań koordynatorów do spraw dostępności należy w szczególności:
1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez jednostki organizacyjne Powiatu Rzeszowskiego,
2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ww. ustawy,
3) monitorowanie działalności jednostek organizacyjnych Powiatu Rzeszowskiego w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


Podmiot publikujący: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
Wytworzył: Barbara Żyga 2023-04-18
Opublikował w BIP: Piotr Hawryluk 2023-04-18 13:33:54
Zatwierdził opublikowanie w BIP: PUP w Rzeszowie 2023-04-18 13:00:00
Liczba wyświetleń: 109
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-04-18 13:33:54 Dodano dokument Piotr Hawryluk Szukaj
        Porównaj