Ośrodek Ewidencji i Świadczeń

ul. Partyzantów 1a 35-242 Rzeszów
459 595 060 (dla połączeń z sieci komórkowych)
801 002 124 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych)

Do podstawowych zadań tego pionu należy:

  • prowadzenie rejestracji osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy
  • prowadzenie ewidencji osób zarejestrowanych
  • wydawanie zaświadczeń, w tym  Rp-7
  • przyjmowanie oświadczeń o uzyskanych dochodach

Służby bezpośrednio podległe Dyrektorowi zlokalizowane w Ośrodku Ewidencji i Świadczeń:

Działa Finansowo-Księgowy


I piętro, p. 21a - Bożena Hoszko – Główny Księgowy

I piętro, p. 21 – księgowość budżetowa

Do podstawowych zadań należy obsługa finansowa urzędu oraz prowadzenie rachunkowości budżetowej oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 
Dział Organizacyjno-Administracyjny

I piętro, p.16 - Urszula Sumara – Kierownik działu,
I piętro, p.22 - Marzena Sołtys – Zastępca Kierownika działu

I piętro, p. 14 - administrowanie siecią komputerową
I piętro, p. 15 - zamówienia publiczne

I piętro, p. 18 - dziennik podawczy
I piętro, p. 19 - sprawy organizacyjno-administracyjne, BHP

I piętro, p. 22 - sprawy kadrowe
 

Dział zajmuje się opracowaniem dokumentacji wewnętrznej regulującej pracę Urzędu; realizacją polityki zatrudnienia i spraw osobowych, prowadzeniem procedur przetargowych. W dziale ma miejsce administrowanie siecią komputerową i bazą danych osób bezrobotnych oraz nadzór nad eksploatacją sprzętu komputerowego. Ponadto dział zajmuje się administrowaniem majątku urzędu, prowadzi obsługę kancelaryjną, ewidencję środków trwałych oraz archiwizację dokumentów.
 
Dział Ewidencji i Świadczeń 

parter, p. 6         - Zdzisława Najdecka – Kierownik działu,
parter, p. 1         - Ewa Kulig-Piątkowska - Zastępca Kierownika działu,
I piętro,p.17       - Beata Pszona – Z- ca Kierownika działu,

parter,p. 1         - informacja

                           - wydawanie zaświadczeń, w tym RP-7
                           - wyrejestrowanie z ewidencji osób bezrobotnych
                           - dodatek aktywizacyjny,
parter, p.9           - rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy                     
I piętro, p. 17a    - obsługa programu Płatnik,
I piętro, p.17 b    - listy wypłat zasiłków i innych świadczeń dla osób bezrobotnych,  informacje PIT-11
I piętro, p. 20       - prowadzenie postępowań w sprawach nienależnie pobranych świadczeń i nieprawidłowości w posiadaniu statusu osoby bezrobotnej

Dział zajmuje się obsługą osób bezrobotnych i poszukujących pracy, prowadzi rejestrację i ewidencję, odpowiada za udzielanie informacji o usługach świadczonych przez urząd. Do zadań Działu należy przygotowanie dokumentacji związanej z wypłatą świadczeń dla osób bezrobotnych, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i korygujących ZUS, generowanie PIT-11 dla bezrobotnych z tytułu pobieranych świadczeń, prowadzenie postępowań w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.
 


Podmiot publikujący: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
Wytworzył: Barbara Żyga 2013-06-10
Opublikował w BIP: Przeniesienie Danych 2013-06-10 12:18:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: PUP w Rzeszowie 2016-09-29 12:29:00
Modyfikował: Piotr Hawryluk 2022-06-23 09:53:24
Liczba wyświetleń: 8102
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-06-23 09:53:24 Zmieniono zawartość dokumentu Piotr Hawryluk Szukaj
2022-06-23 09:43:38 Zmieniono zawartość dokumentu Piotr Hawryluk Szukaj
2022-06-23 09:43:38 Zmieniono osobę wytwarzającą dokument Piotr Hawryluk Szukaj
2022-03-14 12:36:46 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2022-03-14 12:36:46 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Administrator BIP Szukaj
2022-03-14 12:36:46 Zmieniono osobę wytwarzającą dokument Administrator BIP Szukaj
2021-06-08 13:19:25 Aktualizacja Piotr Hawryluk Szukaj
2021-06-08 13:19:25
  • Zmieniono treść dokumentu
Piotr Hawryluk Szukaj
2020-12-07 10:16:26
  • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2020-10-26 14:12:23 Aktualizacja Administrator BIP Szukaj
2020-10-26 14:12:23
  • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2019-09-03 10:48:33
  • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2019-09-03 10:47:39
  • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2018-05-30 14:33:31
  • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
        Porównaj