Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie funkcjonuje od 1990 roku.  Podwalinę urzędu w obecnym kształcie stanowił Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Urzędu Miasta Rzeszowa. Został on przekształcony w Rejonowe Biuro Pracy, a następnie w 1993 roku w Rejonowy Urząd Pracy.

Wraz z reformą administracyjną państwa 1 stycznia 1999 roku  powołano Powiatowy Urząd Pracy, który wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej jako jednostka organizacyjna Powiatu Rzeszowskiego.

Organem zatrudnienia w rozumieniu przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest Starosta, będący jednocześnie dysponentem środków Funduszu Pracy określonych algorytmem dla naszego powiatu.

Powiatowy   Urząd   Pracy w Rzeszowie   swoim   zasięgiem   obejmuje powiat grodzki (miasto Rzeszów) i powiat ziemski (14 gmin – Błażowa, Boguchwała, Chmielnik, Dynów Gmina, Dynów Miast, Głogów Małopolski, Hyżne, Kamień, Krasne, Lubenia, Sokołów Małopolski, Świlcza, Tyczyn, Trzebownisko). Teren obsługiwany przez powiatowy urząd pracy zamieszkuje ok. 370 tys. mieszkańców.

Podmiot publikujący: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
Wytworzył: Przeniesienie Danych 2012-10-15
Opublikował w BIP: Przeniesienie Danych 2012-10-15 12:14:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: PUP w Rzeszowie 2019-09-03 10:28:00
Modyfikował: Administrator BIP 2022-05-10 07:14:38
Liczba wyświetleń: 1907046
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-05-10 07:14:38 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2022-05-09 13:06:56 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2022-03-15 14:04:46 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2022-03-15 14:04:06 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2022-03-15 13:16:11 Zmieniono osobę wytwarzającą dokument Administrator BIP Szukaj
2022-03-13 20:53:09 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2022-03-13 20:53:09 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Administrator BIP Szukaj
2022-02-23 19:54:46 Aktualizacja Administrator BIP Szukaj
2022-02-23 19:54:46
  • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2022-02-23 19:54:06
  • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2020-09-25 13:57:44
  • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2019-09-03 10:33:54
  • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
        Porównaj