Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie

Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie
W skład PRRP wchodzą osoby powołane przez starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.
Starosta może powoływać w skład PRRP trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady. Starosta może też zapraszać do udziału w posiedzeniach PRRP przedstawicieli organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w radzie rynku pracy, bez prawa udziału
w podejmowaniu rozstrzygnięć.
Na mocy Zarządzenia Nr II/17/2020 Starosty Rzeszowskiego z dnia 30.12.2020r. 
w sprawie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie na lata 2020-2024 został wybrany następujący skład rady:

 
 1. Przedstawiciele organizacji związkowych:
 1. Marek Gołda - Forum Związków Zawodowych Zarząd Wojewódzki
 2. Andrzej Płonka - OPZZ Rada Województwa Podkarpackiego
 3. Barbara Staszczak - Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność”
 
 1. Przedstawiciele pracodawców:
 1. Magdalena Florek - Pracodawcy RP
 2. Marian Mikuła - Cech Rzemiosł Wielobranżowych
 
 1. Przedstawiciele społeczno-zawodowych organizacji rolników:
 1. Barbara Jacek - Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
 2. Marta Sztaba - Rada Wojewódzka NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” Województwa Podkarpackiego
 
 1. Przedstawiciel organizacji pozarządowej zajmującej się statutowo problematyką rynku pracy:
 1. Krzysztof Kaszuba – Małopolski Instytut Gospodarczy
 
 1. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego:
 1. Agnieszka Gabrowska - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie
 2. Lucyna Sokołowska - Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego
 3. Alicja Trzyna – Urząd Miasta Rzeszowa
 
Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie - Pani Lucyna Sokołowska.
Wiceprzewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie - Pani Alicja Trzyna.

Podmiot publikujący: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
Wytworzył: PUP w Rzeszowie 2016-10-20
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2016-10-20 13:25:00
Modyfikował: Administrator BIP 2021-02-01 11:35:51
Liczba wyświetleń: 2868
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-02-01 11:35:51
 • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2021-01-07 13:54:04
 • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2016-10-20 13:25:35 Utworzono treść Administrator BIP Szukaj
        Porównaj