Zasady i zakres działania

Zasady działania Powiatowej Rada Rynku Pracy w Rzeszowie Podstawa prawna działania Powiatowej Rady Rynku Pracy: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instyt...