Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie

Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie W skład PRRP wchodzą osoby powołane przez starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacj...