Mienie

Majątek urzędu: budynek przy ul. Partyzantów 1a o powierzchni użytkowej 1032,50 m2  (w zarządzie), budynek przy al. Batalionów Chłopskich 7 o powierzchni użytkowej 1960 m2 (w zarządzie), sam...