Zamówienia dla których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 zł netto

Remont dachu w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowieprzy al. Batalionów Chłopskich 7

 • 03 września 2021

szczegóły postępowania

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Wykonanie klimatyzacji w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie przy al. Batalionów Chłopskich 7, na II i III piętrze

 • 12 lipca 2021

szczegóły postępowania

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2021 roku

 • 03 lutego 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2021 roku

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, DRUKAREK, URZĄDZEŃ UTM, LICENCJI WINDOWS SERWER WRAZ Z USŁUGĄ WDROŻENIA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 • 17 listopada 2020

Ogłoszenie o zamówieniu na sprzęt komputerowy SIWZ sprzęt komuterowy (pdf) SIWZ sprzęt komuterowy (doc) Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Informa...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI W BUDYNKU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RZESZOWIE PRZY AL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH 7

 • 08 września 2020

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf) Klauzula RODO Oświadczenie dot. statusu przedsiębiorcy Załącznik. nr 1 do SIWZ Załącznik....

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 roku podlegających ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 • 04 lutego 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 roku podlegających ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zakup, dostawa i wdrożenie systemu zunifikowanej komunikacji, licencji, terminali telefonicznych, drukarki i usługi aktualizacji oprogramowania.

 • 10 października 2019

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (doc) Informacja z otwarcia ofert Informacja o wysoko...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z USŁUGĄ ROZBUDOWY PRZESTRZENI DYSKOWEJ NA POSIADANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SERWERZE

 • 15 stycznia 2019

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (doc) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf) Wyjaśnienia do SIWZ Informacja z otwarcia ofert...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku

 • 15 stycznia 2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z USŁUGĄ ROZBUDOWY POSIADANEJ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MACIERZY

 • 26 stycznia 2018

Ogłoszenie Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (word) Odpowiedzi na pytania Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze najkor...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Eksploatacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1kV

 • 09 listopada 2017

Treść ogłoszenia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (doc) Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia Informacja z otwarcia of...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Usługa szkoleniowa w zakresie Specjalista ds. zamówień publicznych

 • 09 listopada 2017

Treść ogłoszenia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (doc) Informacja z otwarcia ofert

Czytaj więcej Przejdź do wpisu